Xe đạp điện

Hitasa Bomelli

Giá: Liên hệ

Kích thước 1.650 x 600 x 1.070 mm
Ắc qui 48V - 12Ah
Điện áp vào 250W
Liên hệ
Before S3

Giá: 9.490.000 đ

Kích thước 1620mm x 650mm x 1020mm
Ắc qui 12V/20Ah
9.490.000 đ
Asama EBK RY2001

Giá: 10.350.000 đ

Phuộc nhún trước, sau
Tay lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 250W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 20 x 2.25
10.350.000 đ
Osakar A8

Giá: 10.690.000 đ

Kích thước 1800 mm
Ắc qui Lithium - ion; Chilwe TY4812TL
Điện áp vào 350 W
10.690.000 đ
Osakar Alpha

Giá: 11.990.000 đ

Kích thước 1680mm
Tay lái sắt
Ắc qui Lithium-ion; Chilwe TY4812TL
Điện áp vào 350W
11.990.000 đ
Asama EBK SH1801

Giá: 9.700.000 đ

Phuộc nhún trước, sau
Tay lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 250W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền đúc nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 18 x 2.125
9.700.000 đ
Asama ASG

Giá: 10.550.000 đ

Tay lái sắt
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 250W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 22 x 1.75
10.550.000 đ
Martin EBM A1

Giá: 9.700.000 đ

Phuộc nhún dầu
Tay lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước, sau: đùm
Tay thắng nhựa
Mô tơ 48V 240W (ECO 3.0)
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220V AC
Điện áp ra 48V DC
Niền đúc nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 18 x 2.50
9.700.000 đ
Martin EB 325

Giá: 10.500.000 đ

Phuộc có nhún
Tay lái nhôm
Cổ lái nhôm
Cốt yên 25.4
Bàn đạp nhựa
Thắng trước sau: đùm(có khóa)
Tay thắng nhôm
Mô tơ 48V 240 W
Ắc qui 12V 12Ah (x4)
Điện áp vào 220 VAC
Điện áp ra 48V DC
Niền Đúc nhôm
Đùm nhôm
Vỏ ruột 18 x 2.50
10.500.000 đ
^